Specialisatie in grondverzet

Het afgelopen jaar heeft Loonbedrijf Thomas Buijs er voor gekozen om zich meer te gaan specialiseren in het grondverzet. Om dit kracht bij te zetten zijn er een aantal nieuwe machines bijgekomen die bijdragen aan hogere kwaliteit van de werkzaamheden.

Grondverzet bij Loonbedrijf Thomas Buijs is:

  • Uitgraven van bouwputten
  • Aanleggen parkeerterreinen
  • Aanleg van fabrieksterreinen (incl. Riolering)
  • Aanleg van kuilplaten of sleufsilo’s van asfalt met stelconplaten
  • Aanleg terreinen voor kassenbouw (incl. Riolering en waterbassins)
  • Herprofileren waterschapssloten.

Onze projecten