Loonbedrijf Thomas Buijs staat voor kwaliteit en is daarom ISO 9001 en VCA* gecertificeerd. Hierdoor is het mogelijk om voor overheidsinstanties en grotere aannemers werk te mogen uitvoeren of in aanneming te verrichten. Er zijn op dit moment 11 mensen in dienst en daarbij nog enkele losse medewerkers. Alle medewerkers zijn in het bezit van een VCA certificaat en andere diverse certificaten. Loonbedrijf Thomas Buijs is ook in het bezit van diverse opleidingscertificaten, waardoor personeel zo vroeg mogelijk aangenomen kan worden om tevens te worden opgeleid.

Door meer werk aan te nemen hebben we een constantere bedrijfsvoering. De visie is dan ook om dit percentage nog verder te laten stijgen, waardoor er een betere planning gemaakt kan worden en daarmee efficiënter gewerkt kan worden.

Historie

Aan de Heusdenseweg nummer één begon het ooit met een oude tractor waarmee werd gemaaid, geploegd en gezaaid. Loonbedrijf Thomas Buijs is opgestart als een klein loonbedrijf in 1927 door oprichter Thomas Buijs. Door de jaren heen is dit bedrijf gegroeid en na de Tweede Wereldoorlog werden er een dorskast en een hooipers toegevoegd aan het inventaris. De werkzaamheden veranderden met het bedrijf mee en in 1953 werd dan ook de eerste graafmachine aangekocht. Een machine die destijds nog achter op de tractor zat gemonteerd. Deze werd ingezet bij het bieten laden in de Brabantse Biesbosch.

In 1967 werd het loonbedrijf overgenomen door zoon Harry Buijs, die ervoor zorgde dat de eerste mobiele graafmachines en de eerste opraapwagens werden aangeschaft. De aanschaf van de opraapwagens zorgde ervoor dat een groot deel van grasoogst al was gemechaniseerd. In die tijd werd ook veel oogstwerk verricht voor conservenfabriek Jonker Fris in Heusden. In 1983 kwam Harry Buijs te overlijden en is het bedrijf voortgezet door zijn vrouw. Zij heeft de werkzaamheden, in die tijd vooral grondverzet, voortgezet totdat in 1991 haar zoon Thomas het bedrijf overnam.

Vanaf 1996 heeft het bedrijf een groot aantal machines moeten kopen, aangezien de vraag naar werk bleef groeien. Zo is er de eerste mini graver gekomen, een maishakselaar, een balenpers, een driewieler en de eerste rupskraan. Gezien het steeds kleiner worden bestand agrariërs is het bedrijf zich in 2007 meer gaan specialiseren in grondverzet en cultuurtechnische werkzaamheden.